Please contact temporarily Professor Ghislain JOSEPH, Esq. over Mr. Gert VERHELLEN, Esq.
 
Verhellen-Joseph
Verhellen-Joseph Verhellen-Joseph Verhellen-Joseph Verhellen-Joseph    
English Deutsch  
Home Verhellen-Joseph
The Firm
Offices
The Partners
Services
Business law
Tax law
General Conditions
Items of Interest
Questions
Trainees
 
 

Professor Ghislain T. J. Joseph

SELECTION OF PUBLISHED ARTICLES

JOSEPH, G., De aansprakelijkheid van fiscale consulenten , R.W., 1987-88, 1239-1258.

JOSEPH, G., "Les aspects de droit fiscal international belge relatifs à la filialisation des divisions d'une société par apport de branches d'activité", in QUINTARD, A. & DE RONGE, Y. (ed.), Filialisation d'activités d'entreprises - Stratégie et gestion, Brussel, De Boeck, 1992, 226.

JOSEPH, G., European Holding Companies in a Changing Tax Environment , The International Tax Journal ( New York , NY , U.S.A. ), 1992, Vol. 18, N° 4, 1-12.

JOSEPH, G., Internationale verliesverrekening in België , in JOSEPH, G., HINNEKENS, L., MALHERBE, J., & VAN HOORN, J. (ed.), Het Belgisch internationaal belastingrecht in ontwikkeling - Nieuwe wegen voor het Belgisch internationaal belastingrecht ? , Antwerpen, Kluwer, 1993, 355-445.

JOSEPH, G., Internationale verliesverrekening 1993-1996: Waar zijn de principes gebleven? , Fiskofoon, 1996, 239-248.

JOSEPH, G., Tax Opportunities for Belgian Holding Companies , International Quarterly (Chesterland, Ohio, U.S.A.), 1996, Vol. 8, N° 4, 750-768.

JOSEPH, G., Technology Transfers: International Tax Implications - Belgium , International Tax Journal (ITJ), 1999, Vol. 25, N° 2, 36-44.

JOSEPH, G., Europees belastingrecht - Fiscale discriminatie tussen binnenlandse vennootschappen en vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen met zetel in een andere Lid-Staat van de Europese Unie - Schending van Artikel 52 en Artikel 58 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie (recht van vestiging) - Rechtspraak , De Fiscale Koerier, 1999, 99/627 - 99/635.

JOSEPH, G., Enkele pijnpunten van het Belgisch internationaal belastingrecht , in CAJOT, J. (ed.), Bedrijfsbeheer & Taalbedrijf, Jubileumboek 30 Jaar VLEKHO , Averbode, Agora, 1999, 221-249.

JOSEPH, G., De nieuwe Deense holdingvennootschap vergeleken met haar Belgische en Nederlandse tegenhangers – Drie verschillende belastingregimes, drie verschillende opportuniteiten , Vennootschapsrecht & Fiscaliteit, 2000, 113-129.

JOSEPH, G., Transfer Pricing: The EC Arbitration Convention as a Dispute Resolution Mechanism, International Tax Journal (ITJ), 2002, Vol. 28, N° 2, 37-57.

JOSEPH, G., Tax management en globalisering – Weldra een International Tax Organization?, VLEKHO Business News, 2002, Vol. 1, N° 2, 14-15.

JOSEPH, G., Tax management en globalisering – Tussen Monterrey en Johannesburg, VLEKHO Business News, 2002, Vol. 1, N° 3, 7.

JOSEPH, G., Tax management en globalisering – Een ‘zesje' voor Johannesburg, VLEKHO Business News, 2002, Vol. 1, N° 5, 5.

JOSEPH, G., Nieuwste trends: De verklaring van Marrakech, VLEKHO Business News, 2003, Vol. 2, N° 1, 4-5.

JOSEPH, G., Tax management en globalisering – Internationale fiscale samenwerking op nieuwe leest , VLEKHO Business News, 2003, Vol. 2, N° 2, 2-3.

JOSEPH, G., Tax management en globalisering – Belastingheffing op een wereldwijd geconsolideerde basis , VLEKHO Business News, 2003, Vol. 2, N° 3, 5-9.

JOSEPH, G., Tax Management en globalisering – Elektronische Wereldhandel , VLEKHO Business News, 2004, Vol. 3, N° 2, 4-6.

JOSEPH, G., Electronic Commerce and the United Nations Model Double Taxation Convention , INTERTAX, 2004, Vol. 32, N° 8/9, 387-401.

JOSEPH, G., Tax Management en globalisering – Beslechting van grensoverschrijdende fiscale geschillen , VLEKHO Business News, 2004, Vol. 3, N° 4, 8-10
( http://vlekho.vandenbroele.be/news.aspx?id=390 )

JOSEPH, G., Internationale fiscaliteit – Verenigde Naties – Nieuwe versie van de Modelovereenkomst in voorbereiding - Werkzaamheden van het Comité van Experten in internationale fiscale samenwerking - VN Modelovereenkomst , De Fiscale Koerier, Kluwer, 2006, nrs 19-20, 2006/811 - 2006/821


 
   Designed by Webeagle           © Verhellen-Joseph Lawyers